Main Page -> Conference Committee

Local Organizing Committee


 The conference will be organized with a scientific and administrative support supplied by:
  • University of Rzeszow (Rzeszów - Poland)
  • University of Warsaw (Warsaw - Poland)

 Members of the local organizing committee:
  • Zbigniew Marciniak - University of Warsaw
  • Małgorzata Zambrowska - The Maria Grzegorzewska University in Warsaw
  • Zuzanna Zambrowska – Stowarzyszenie „ROZWIŃ SIĘ” Edukacja, Kultura, Sport (Association “Develop yourself”. Education, Culture, Sports)
  • Ewa Swoboda - University of Rzeszow
  • Bożena Maj-Tatsis - University of Rzeszow
  • Marta Pytlak - University of Rzeszow


CME 2018 Programme Committee


 Peter Appelbaum  - USA
 Eszter Kónya  - Hungary
 Jenni Back  - United Kingdom
 Ján Gunčaga  - Slovakia
 Paola Vighi  - Italy
 João Pedro Da Ponte  - Portugal
 Jana Slezáková  - Czech Republic
 Lambrecht Spijkerboer  - The Netherlands
 Ewa Swoboda  - Poland (Chair)
 Konstantinos Tatsis  - Greece
 Michal Tabach  - Israel

© 2019 www.cme.rzeszow.pl