Centrum Modelowania Edukacyjnego

Nasz zespół zajmuje się edukacją z zakresu wielu różnych dziedzin życia. Na naszej stronie znajdziesz bardzo wiele ciekawych oraz rozszerzających horyzonty artykułów z wielu różnych dziedzin życia.

Konieczność zmiany paradygmatów

Zmiany zachodzące na rynku pracy powodują, że coraz to większe znaczenie oprócz posiadanego poziomu wiedzy, mają również dodatkowe umiejętności takie jak na przykład umiejętność pracy w zespole, czy zdolność analitycznego myślenia. Kreatywność, oraz samodzielne rozwiązywanie problemów również jest bardzo ważne. W związku z tym powstaje pytanie, czy rzeczywiste oceny, wraz z wyróżnieniami za pomocą czerwonych pasków są dobrym wskaźnikiem do usystematyzowania rozwoju, oraz umiejętności dziecka. Według zmian wynikających na rynku pracy, oraz zmieniającej się rzeczywistości, warto wprowadzić również zmiany w szkolnictwie, oraz dostosować edukację do obecnych wyzwań. W poniższym artykule podamy pięć różnych elementów nad którymi polska szkoła powinna popracować.

Samodzielność

Pogłębianie umiejętności współpracy

Kreatywność

About Me

Zdolność do samodzielnego, szybkiego i skutecznego wyszukiwania informacji w różnych dziedzinach życia

Naturalnym procesem sprawdzania poziomu wiedzy w polskim systemie edukacji jest wprowadzenie kartkówek ,oraz sprawdzianów.

W ten sposób od dzieci wymaga się opanowywania materiału z danej dziedziny. W podręczniku dzieci mają gotowe odpowiedzi na pytania, które zadaje nauczyciel.

Warto byłoby postawić na składanie uczniów do szukania wiedzy poprzez samodzielne rozwiązania, takie jak na przykład zadawanie pytań, analizowania różnych możliwych dróg, a także wypracowanie rozwiązań w grupie rówieśniczej. W ten sposób młodzi ludzie rozwiną umiejętności miękkie, potrzebne na rynku pracy w niedługim czasie.

Poznawanie świata, oraz zrozumienie odmienności kulturowych rozwija umiejętności analitycznego myślenia, czy służy do wykorzystania wiedzy w praktyce. W związku z tym, uczniowie współczesnego systemu nauczania powinni wyjść ze szkolnych ławek.

Powinni brać udział w wydarzeniach kulturalnych, organizowanych projektach społecznych, oraz naukowych. W ten sposób młody człowiek nabędzie umiejętności w nawiązywaniu kontaktów. oraz nauczy się rozmawiać z dorosłymi osobami prezentującymi odmienne punkty widzenia. Warto, aby uczeń korzystał z tego typu wyjść, aby budował swoją odporność na stres, oraz aby umiał odnaleźć się w różnych sytuacjach.

Promujemy doskonałe opanowanie języka obcego w systemie edukacji

Korzyści wynikające z dwujęzyczności to:

  • rozwój zdolności komunikacyjnych
  • rozwój zdolności matematycznych
  • rozwój zdolności abstrakcyjnego myślenia
  • rozwój koncentracji
  • łatwiejszy start w relacjach wielokulturowych
  • otwartość na świat
  • chęć podróżowania, oraz odkrywania
  • możliwości nauki oraz pracy poza granicami Polski
  • dostęp do najnowszych źródeł naukowych

Program dostosowany do możliwości i wieku dziecka

Skrojony na miarę dziecka program nauczania dają satysfakcję z jego wykonania. W związku z tym współczesna edukacja powinna uwzględnić takie czynniki jak wiek, możliwości, predyspozycje dziecka, oraz cechy charakteru, zainteresowania, czy temperament. Dzięki odpowiedniemu doborowi zadań, dziecko będzie zachęcone do wysiłku.

Przestrzeń do wszechobecnego rozwoju

Bardzo częstym zjawiskiem w trakcie roku szkolnego jest coraz to mniejsze zainteresowanie uczniów szkolnymi przedmiotami. W związku z tym uczniowie traktują je w sposób jak najmniej atrakcyjny. Dobrze jest, gdy dziecko wie, że wiedza którą zdobędzie w szkole może mu się przydać w trakcie rozwoju jego zainteresowań, czy pasji. Rola szkoły jako ośrodka rozwojowego powinna opierać się na zrównoważonym rozwoju młodego człowieka, w którym to ważne są takie czynniki jak hobby, poszukiwania, czy predyspozycje ogólnorozwojowe. Małe dzieci posiadają wyjątkową naturalną ciekawość poznawania świata, dzięki której eksperymentują, poznają, oraz szukają rozwiązań. Ważnym aspektem jest to, aby ta naturalna umiejętność nie przepadała, oraz była rozwijana w każdym wieku.